Töiden ohjaus

Toiminnanohjauksen työkalu

Timeworks Resources juuret ulottuvat 2000-luvun alkupuolelle ja ohjelmiston kehitys on tapahtunut yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomioita siihen, että käyttöön tulevat toiminnot vastaavat todellisia tarpeita.

Asiakkaamme käyttävät Timeworks Resources ohjelmistoa

Siivousalan toiminnan ohjaamiseen

Tulkkauspalvelujen resursointiin

Opastuksien ja oppaiden hallinnointiin


Henkilöstöhallintaan

Timeworks Resources järjestelmällä toiminnan manuaalisia vaiheita voidaan suoraviivaistaa ja niiden dokumentointi käy automaattisesti.

Tarjouksen tekeminen, eri tyyppisten resurssien ja niiden saatavuuden määrittäminen, uusien töiden lisäys järjestelmään, soveltuvien tekijöiden resursointi, ajantasaisen tiedon saatavuus ja toisaalta raportointi ovat keskeisiä palikoita työprosessien hallinnassa.

  • Tekijöiden saatavuuden, osaamisen ja hinnoittelun työkalut
  • Laskutuksen ja palkanmaksun automatisointi
  • Raportoinnilla tietoa toiminnasta ja kannattavuudesta

Järjestelmäämme lisätyt tehtävät voivat olla joko ajoitettuja tai ajoittamattomia. Työntekijät voivat raportoida työtehtävänsä, ja esimies voi hyväksyä, muuttaa tai hylätä merkinnät. Työtehtäviin saadaan tarvittaessa myös karttamerkinnät. Työntekijöille on saatavilla myös mobiilikäyttöliittymä työtehtävien hallintaan. Lisäksi tarjolla ovat mm. TES-tulkki ja työsopimusten hallinta.

Projektien hallinnan väline

Projektien läpiviennissä on tärkeää pystyä monivaiheiseen töiden tai toimitusprosessien seurantaan. Työprojektiin voidaan vaatia valmisteluja, kuten tarvittavan välineistön kerääminen, jonka jälkeen vasta suoritetaan varsinainen työ. Lisäksi projektiin liittyen voidaan tarvita lisäksi tiloja tai muita palveluja (tarjoiluja, loppusiivousta, ymv.). Projektien seurantakalenteri on yksi Timeworks Resources käyttötapauksista.

Millainen olisi soveltuvin työnohjaus sinun yrityksessäsi?

Timeworks Resources voi toimia yrityksen kokonaisratkaisuna tai osana laajempaa toiminnanohjauksen kokonaisuutta. Yrityksen tavoitteista ja tarpeista riippuen,  työnohjaukseen liittyvät lisäominaisuudet voivat olla tarpeen. Integraatiorajapintojen avulla järjestelmä sujahtaa paremmin osaksi jo käytössä olevia tietojärjestelmiä.


Ota yhteyttä

Hannu Aho
+358 (0)44 580 1050
hannu.ahomercantus.fi

Mietitään yhdessä, kuinka järjestelmä voisi parhaiten soveltua käyttöönne.