Kattava järjestelmä museoiden ja tapahtumatalojen toiminnanohjaukseen

Monimuotoista
tapahtumien hallintaa

Timeworks ohjelmiston kalenteritoimintojen avulla työntekijät tietävät mitä missäkin tapahtuu ja mikä on varausten sen hetkinen tilanne. Samalle varaukselle voidaan yhdistää erilaisia resursseja, kuten tiloja, laitteita, varusteita, henkilöresursseja, lisäpalveluja tai tuotteita, kuten varaukseen liittyviä tarjoiluja.

Henkilöstölle voidaan luoda erilaisia käyttöprofiileja, joita voivat olla esimerkiksi ylläpitäjät, teknikot, vahtimestarit ja ravintola. Erilaisten käyttöoikeuksien avulla järjestelmä säilyy mahdollisimman helppokäyttöisenä kullekin käyttäjäryhmälle.

Ohjelmiston käytön etuja

 • Helposti hahmotettavissa kaikki mitä kohteessa tapahtuu
 • Resursoi tapahtumiin kaikki tarvittavat palvelut
 • Hallitse tarjouksia sekä tapahtumien tilannekuvaa
 • Kokoustarjoilujen monipuolinen hallinta
 • Tilojen ja palvelujen verkkokauppa maksutoiminnoin
 • Integraatiot mm. infonäytöille, lukitukseen, taloushallintoon
 • Monipuoliset raportit toiminnasta

Opasvarausten toiminnanohjaus

Opastuksien hallintaan järjestelmäämme on saatavilla kattavat toiminnanohjauksen työkalut.

 • Oppaiden osaamisen ja eri kielien hallinta
 • Resurssointi opastuksiin
 • Oppaille oma käyttöliittymä, johon oppaat voivat ilmoittaa saatavuutensa tai valita suoraan heille soveltuvan opastuksen.
 • Järjestelmä sisältää myös freelancer oppaille TES-tulkin ja palkka-aineiston muodostuksen.

Tapahtumien luonti ja ilmoittautumiset

Järjestelmään voi luoda yksittäisen tai toistuvan tapahtuman. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi yleinen opastuskierros tai koulutuspäivä. Tapahtumavarauksen voi hinnoitella tarvittaessa osallistujakohtaisesti ja sille voi asettaa halutun paikkamäärän.

 • Tapahtumat voivat olla maksullisia tai maksuttomia.
 • Varaukselle voidaan resursoida ryhmän vetäjä, järjestyksenvalvojat ym. henkilöstö.
 • Osallistujat voidaan liittää ylläpidon toimesta tai ilmoittautumisia voidaan kerätä asiakaskäyttöliittymän avulla.

Asiakaskäyttöliittymät palvelumyyntiin

Asiakkaille voidaan ottaa käyttöön yksilöllisellä visuaalisella ilmeellä varustettu palveluiden verkkokauppa. Asiakkaille varauksesta tulee helppoa ja varausten käsittely onnistuu suoraan Timeworksissa.

Varattava kohde voi olla esimerkiksi opastus, synttäritapahtuma, tilavaraus palveluineen tai tapahtumaan osallistuminen. Haluttaessa käyttöön voidaan määritellä maksupalvelu, jotta asiakkaan maksu onnistuu heti varauksen yhteydessä. Verkkokauppa toimii tietoturvallisesti kaikilla laitteilla.


Monipuolinen hinnoittelukoneisto ja varausten laskutus

Varauskohteille voidaan luoda tarpeiden mukaan erilaisia hinnastoja. Niitä voidaan määritellä kohdistuen eri ajankohtiin, asiakasryhmiin, kategorioihin, yksittäisille asiakkaille jne. Varaukselle voidaan lisätä myös omia laskutusnimikkeitä tai vaikkapa ravintolan palvelutuotteita. Hinnoittelun automatiikka määrittelee varaukselle oikean hinnan annettujen kriteerien mukaisesti.

Varaukset voidaan laskuttaa suoraan järjestelmästä tai siirtää kolmansien osapuolien laskutus- tai kassajärjestelmiin.

Ravintolapalvelut

Ravintolatoimija voi pitää yllä tuotevalikoimaansa sekä kohdistaa tuotetarjontaa. Tarjoilut voidaan yhdellä varauksella kohdistaa eri tiloihin ja erilaisilla toimitusajoilla.

Ravintola voi tulostaa tilauksista yksittäiset tilaukset, koontilistoja, määritellä aukioloajat sekä siirtää tilauksia laskutukseen.

Integraatiot kolmansien osapuolien järjestelmiin

Integraatioiden avulla saavutetaan toimiva kokonaisjärjestelmä. Valmiita integraatioita löytyy mm. Microsoft Outlook kalenteriin, taloushallinnon ratkaisuihin, infonäyttöihin, opastusjärjestelmiin, kulunvalvontaan, kassa- ja maksujärjestelmiin, IOT-laitteisiin, kertakirjautumisjärjestelmiin.

 

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää
Timeworks Resources järjestelmästä?

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella tai ole suoraan yhteydessä.
Mietitään yhdessä, kuinka järjestelmä voisi parhaiten soveltua käyttöönne.

Hannu Aho
+358 (0)44 580 1050

hannu.ahomercantus.fi