Integraatioita ja ominaisuuksia – Timeworks Resources

Timeworks Resources mukautuu osaksi nykyisiä toimintoja

Järjestelmien käytön kokonaisuutta suunnitellessa on hyvä huomioida jo olemassa olevat prosessit ja niihin liittyvät ohjelmistot. Integraatiototeutuksilla mahdollistetaan tiedon kulku eri järjestelmien välillä. Integraatiot vähentävät manuaalisia työprosesseja ja näin voidaan saavuttaa tehokkaampia toimintatapoja.

Alla Timeworks Resources moduuleita ja saatavilla olevia integraatioita. Jos herää kysymyksiä, ota yhteyttä, autamme mielellämme.

 • Opasmoduli

  Opasmoduli mahdollistaa oppaiden hallinnan opastusvarausten yhteydessä. Jokaisella oppaalla voi tarvittaessa olla omat tunnukset TimeWorks järjestelmään, ja opas voi itse ilmoittaa saatavuutensa varatun kierroksen oppaaksi (osaaminen – esim. kielitaito huomioiden).

  Opasmoduli on suunniteltu siten, että se mahdollistaa käytön sekä talon sisäisille, että mahdollisille freelancer oppaille. Järjestelmään toivotuista  ominaisuuksista sovitaan tarkemmin käyttöönoton määrittelyn yhteydessä.

  Opastuksien varauksia varten suosittelemme erillistä asiakkaan käyttöliittymää, josta kuka tahansa voi helposti varata itselleen opastuksen. Käyttöliittymä suunnitellaan asiakaskohtaisesti vastaamaan niitä tarpeita, joita eri tyyppiset varausajat ja opastuksien sisällöt asettavat.

 • Tarjoilut tilavarauksiin liittyen

  Tarjoilujen hallintaominaisuus on kätevä ominaisuus tiloissa / paikoissa, joihin on talon sisäisesti mahdollista tilata erilaisia tarjoiluja.

  Palveluja tarjoavalle ravintolalle voidaan luoda omat ravintola -tason käyttäjätunnukset ja ravintola voi itse lisätä mahdolliset tarjoilutuotteet järjestelmään. Varaukseen liitettävien tarjoilujen yhteyteen on asiakkaalle mahdollista määritellä myös haluttu toimitusaika, sekä tila, mikäli samalle varaukselle sisältyy useampia eri paikkaresursseja.

 • Asiakkuuksien hallinta

  Asiakkuusien hallintaominaisuudet mahdollistavat mm. automatisoidun tarjousten luonnin, kirjaukset asiakastapahtumista, myyntiennusteet, asiakastilanteiden seurannan, sähköpostien lähetyksen valitulle asiakasryhmälle, kalenterin asiakastapahtumien hallintaan. Timeworks CRM-järjestelmä toimii osana järjestelmän perus- tai laajennettua toiminnallisuutta.

 • Lukitus / kulunvalvonta varauksiin liittyen

  Lukituksella / kulunvalvonnalla Timeworks Resources käytön yhteydessä tarkoitetaan varauksiin liittyvää lukitus / kulunvalvonta automatisointia.

  Esimerkiksi tilavaraukseen liittyvä pääsy tiettyyn tilaan voidaan yhdistää varaajaan ja/tai varauksen tietoihin.

 • Kertakirjautuminen

  Kertakirjautuminen (single sign-on; SSO) parantaa merkittävästi organisaatioiden käyttäjätunnusten keskitettyä hallintaa, voit hallinnoida käyttäjätilejä yhdestä paikasta. Tekniikka mahdollistaa käyttäjille pääsyn eri palveluihin yhdellä käyttäjätunnuksella.

 • Exchange / MS Outlook

  Suora integraatio

  Pienille ja keskikokoisille organisaatioille suosittelemme suoraa Exchange integraatiota. Mitään ei tarvitse muuttaa nykyisessä työprosessissa ja voit tehdä varaukset kuten nykyäänkin outlookista lisäämällä tilan varaukselle. Varaus siirtyy integraation avulla Timeworks -järjestelmään, jossa siihen voi lisätä tarjoilut. Varauksen tiedot jäävät myös myöhempää analyysia ja käyttöasteraportteja varten talteen.

 • Automatisoidut muistutukset (sähköposti, tekstiviesti)

  Varauksien hallintaan on mahdollista lisätä toiminto, joka mahdollistaa automaattisten sähköpostiviestien asettamisen, esimerkiksi muistutuksia varten. Asiakkaalle voidaan lähettää esimerkiksi muistutus tulevasta opastuksesta.

  Muistutus voidaan määritellä lähetettäväksi varaajalle vaikkapa päivää ennen varausajankohtaa. Mahdollista määritellä myös X päivää varauksen ajankohdan jälkeen lähtevä ilmoitus. Tätä ominaisuutta asiakkaamme ovat hyödyntäneet esimeriksi palautekyselylinkkien lähettämiseen (Timeworks itsessään ei sisällä toimintoja palautekyselyjä varten).

  Muokattavat sähköpostipohjat voidaan tehdä eri kielille ja alueille omansa.

  Tekstiviesti on myös toteutettavissa oleva toiminnallisuus. Kysy tarvittaessa lisätietoja.

 • Laskutus ja palkanmaksu -integraatiot

  Timeworks Resources järjestelmä on mahdollista integroida kolmansien osapuolien taloushallinto- ja palkanmaksuohjelmistoihin. Yleisimpiin käyttötarpeisiin meiltä löytyy kustannustehokkaasti käyttöön otettavia vaihtoehtoja.

  Integraatioon kohdistuvat tarpeet vaihtelevat paljon käyttöympäristön mukaan. Kysy tarkempia lisätietoja, mietitään yhdessä tarpeisiin soveltuvin ratkaisu.

  Laskutusintegraatio voi sisältää rajapinnoista riippuen esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:

  • Laskujen vienti
  • Puuttuvien asiakkaiden ja laskutusnimikkeiden vienti
  • Työtuntien vienti
  • Henkilöiden vienti
  • Laskutusnimikkeiden tuonti
  • Asiakkaiden tuonti
  • Hyvityslaskujen tuonti

   

 • Palkanlaskenta ja sopimukset / TES-tulkki

  Sopimukset -lisäosalla voidaan eri toimijoiden kanssa muodostaa asiakassopimukset. Sopimukselle voidaan muodostaa asiakashinnat ja palkka työntekijälle. Automaattinen TES-tulkki osaa laskea ylityöt ja muut erilaiset palkanlisät.

 • Laskutus ja myyntireskontra

  Monipuoliset laskutusominaisuudet mahdollistavat laskujen lähetyksen esimerkiksi sähköpostilla tai verkkolaskuna. Järjestelmästämme löytyvät myös mm. käteis-, ennakko- ja hyvityslaskujen hallinta, pankkiaineiston nouto, käänteisen arvonlisäveron käsittely, pidempien varausten osalaskutus ja kirjanpidon raportit.

 • Verkkokauppa ja maksujärjestelmät

  Maksujärjestelmän käyttöönotolla voidaan tarvittaessa tehostaa myynnin prosessia. Varausten maksaminen onnistuu suoraan Timeworks järjestelmässä tai esimerkiksi asiakaskäyttöliittymässä varauksen tekemisen yhteydessä.

  Järjestelmäämme on tällä hetkellä mahdollista suoraan liittää Paytrail maksurajapinta. Myös muut maksurajapinnat ovat mahdollisia. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

 • Yksilölliset käyttöliittymät

  Varaustoimintoja varten voimme toteuttaa teille suunnitellun yksilöllisen käyttöliittymän.

  Erillinen varausnäkymä asiakkaillesi tai sisäisesti henkilökunnalle mahdollistaa sen, että kaikki varaukset siirtyvät suoraan Timeworks järjestelmään sisäisesti tehtyjen varausten rinnalle. Ajantasainen varaustilanne on tällöin aina saatavilla, ja ylimääräinen tiedon käsittely tai siirtely jää historiaan.

  Asiakkaan käyttöliittymän voitte halutessanne tilata myös mainostoimistolta käyttäen Timeworks Resources järjestelmän avoimia rajapintoja.