Töiden ohjaus – Timeworks Resources

Työprosessit hallintaan

  1. Resurssien käytön ja työn tuottavuuden tehostaminen.
  2. Nopeampaa resursointia ja muutosten hallintaa.
  3. Tekijöiden saatavuuden, osaamisen ja työn hinnoittelun työkalut.
  4. Taloushallinnolle laskutuksen ja palkanmaksun automatisointia.
  5. Raportoinnilla tietoa toiminnasta ja kannattavuudesta.

Timeworks Resources on kehittynyt yhdessä eri alan toimijoiden mukana

Järjestelmämme juuret ulottuvat 2000-luvun alkupuolelle, ohjelmiston kehitys ja toiminnot ovat kehittyneet yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Töiden ohjauksen tarpeet vaihtelevat paljon toimialasta riippuen, tästä johtuen kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomioita mahdollisuuteen mukauttaa järjestelmämme toimintoja vastaamaan todellisia tarpeita.

Asiakkaamme käyttävät töiden toiminnanohjausta mm.

  • Siivous- ja huoltotyön toiminnanohjauksessa.
  • Tulkkaupalvelujen resursoinnissa.
  • Opastuksien ja oppaiden työn järjestelyssä.
  • Henkilöstövuokraus ja asiantuntijapalvelujen ohjauksessa.
  • Tapahtuman ilmoittautumisten hallinnassa.

Työn ohjauksessa keskeistä on, että eri vaiheet voidaan suoraviivaistaa ja ne voidaan dokumentoida sopivalla tarkkuudella. Tarjouksen tekeminen, eri tyyppisten resurssien ja niiden saatavuuden määrittäminen, uusien töiden lisäys järjestelmään, soveltuvien työntekijöiden resursointi, ajantasaisen tiedon saatavuus ja toisaalta raportointi ovat keskeisiä palikoita työprosessin hallinnassa.

Järjestelmäämme lisätyt tehtävät voivat olla joko ajoitettuja tai ajoittamattomia. Työntekijät voivat raportoida työtehtävänsä, ja esimies voi hyväksyä, muuttaa tai hylätä merkinnät. Työtehtäviin saadaan tarvittaessa myös karttamerkinnät. Työntekijöille on saatavilla myös mobiili käyttöliittymä työtehtävien hallintaan. Lisäksi tarjolla ovat mm. TES-tulkki ja työsopimusten hallinta.

Projektien hallinnan väline

Projektien läpiviennissä on tärkeää pystyä monivaiheiseen töiden tai toimitusprosessien seurantaan. Esimerkiksi työprojektissa voidaan vaatia alustavaa työtä, kuten tarvittavan välineistön kerääminen, jonka jälkeen vasta suoritetaan varsinainen työ. Lisäksi projektiin liittyen voidaan tarvita myös tiloja tai muita palveluja (tarjoiluja, loppusiivousta, ymv.). Projektien seurantakalenteri on yksi  Timeworks Resources mahdollisista käyttötapauksista.

Voit löytää Timeworks Resources ominaisuuksista lisäinfoa esittely -sivulta.

Millainen olisi soveltuvin työnohjaus sinun yrityksessäsi?

Timeworks Resources voi toimia yrityksen kokonaisratkaisuna tai osana laajempaa toiminnanohjauksen kokonaisuutta. Yrityksen tavoitteista ja tarpeista riippuen,  työnohjaukseen liittyvät lisäominaisuudet voivat olla tarpeen. Integraatiorajapintojen avulla järjestelmä sujahtaa paremmin osaksi jo käytössä olevia tietojärjestelmiä.


Ota yhteyttä

Hannu Aho
+358 (0)44 580 1050
hannu.ahomercantus.fi

Mietitään yhdessä, kuinka järjestelmä voisi parhaiten soveltua käyttöönne.