Paikka, ajoneuvo, henkilö, laite, palvelu ...

Ratkaisu resurssien varauksiin ja prosessien automatisointiin

Resurssien hallinta ja automatisointi Timeworks Resources

Resurssien hallinta ja varaukset, ulkoiset käyttölittymät

Resurssien keskitetyllä hallinnalla sujuvampaa arkea

 1. Toimintavarma työkalu monenlaisten resurssien hallintaan ja projektialustaksi.
 2. Mahdollisuudet toiminnanohjauksen automatisointiin.
 3. Käyttö internet selaimella.
 4. Ulkoisille käyttäjäryhmille suunnatut yksilölliset varauslomakkeet.
 5. Kattavat integraatiot muihin järjestelmiin.

Lataa ominaisuusluettelo

Soveltuu useille eri tyyppisille toimialoille

Timeworks Resources järjestelmäämme on toteutettu runsaasti toimialakohtaisia helposti muokattavia asennuspaketteja. Laajan perustoiminnallisuuden ja muokkauskoneiston ansiosta ohjelmisto taipuu yksilöllisiin tarpeisiin ja voi toimia myös projektialustana. Yksilöllisiä toiminnallisuuksia voidaan toteuttaa moduulitekniikan ansiosta siten, että tulevien päivitysten saatavuus ei vaarannu.

Ohjelmistoon on luotavissa toiminnallisuudeltaan ja ulkoasultaan täysin yksilöllisiä käyttöliittymiä esimerkiksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai muille sidosryhmille. Integraatioiden avulla voidaan luoda myös täysin automatisoituja palveluprosesseja.

Työkalu prosessien hallintaan


Millä tavoin Timeworks Resources voisi tehostaa yrityksesi toimintaa?
Tutustu alla olevista linkeistä mahdollisiin käyttökohteisiin.

Varausjärjestelmän ytimen toiminnallisuus


Mercantus Timeworks®-ohjelmisto taipuu moninaisiin käyttötarkoituksiin. Ohjelmistoasennuksen ominaisuudet riippuvat tilaajakohtaisesta määrittelystä. Jos tarpeet muuttuvat, niin ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Perusajatuksena on pitää ohjelmisto mahdollisimman helppokäyttöisenä, ilman ylimääräisiä toimintoja.

Varattavina kohteina voivat olla esimerkiksi henkilö, laite, ajoneuvo, tila/paikka, tavara (saldon hallinta), tapahtumat ja kurssit (mm. osallistujien hallinta), palvelut ja projektit tai näiden yhdistelmät.

Resurssien varausten hallinta ja tilannetiedot. Varausten luontia helpottavat mm. monenlaiset kalenteritoiminnot, toistuvien varausten ja varausjonojen hallinta. Järjestelmä sisältää resurssirekisterit, joihin voidaan tallentaa erilaisia haku- ja valintakriteerejä (mm. osaamisen/soveltuvuuden hallinta, alueellinen kohdistus, erilaiset hinnoitteluelementit, dokumenttien hallinta jne.).

Varauksen perusominaisuudet Oletusarvoisesti varaukseen liittyviä tietoja ovat mm. päivämäärä, kellonajat, varaajan tiedot, varauksen nimi, kuvaus, laskutustiedot, varaukseen liittyvät resurssit, laskutusnimikkeet ja varauksen tilanne.

Toimialakohtaisten tarpeiden huomiointi. Varausta tehdessä tulee usein vastaan toimialakohtaisia tarpeita. Järjestelmän käyttöönottovaiheessa, tarpeiden tarkennuttua, on varauslomakkeen yhteyteen mahdollista lisätä tarpeeseen vastaavia tietokenttiä tallennusta varten.

Lataa ominaisuusluettelo

 

Timeworks Resources rakennuspalikoita

Järjestelmämme perustoiminnallisuuteen on saatavilla monia lisäominaisuuksia.

 • Yksilölliset käyttöliittymät

  Varaustoimintoja varten voimme toteuttaa teille suunnitellun yksilöllisen käyttöliittymän.

  Erillinen varausnäkymä asiakkaillesi tai sisäisesti henkilökunnalle mahdollistaa sen, että kaikki varaukset siirtyvät suoraan Timeworks järjestelmään sisäisesti tehtyjen varausten rinnalle. Ajantasainen varaustilanne on tällöin aina saatavilla, ja ylimääräinen tiedon käsittely tai siirtely jää historiaan.

  Asiakkaan käyttöliittymän voitte halutessanne tilata myös mainostoimistolta käyttäen Timeworks Resources järjestelmän avoimia rajapintoja.

 • Verkkokauppa ja maksujärjestelmät

  Maksujärjestelmän käyttöönotolla voidaan tarvittaessa tehostaa myynnin prosessia. Varausten maksaminen onnistuu suoraan Timeworks järjestelmässä tai esimerkiksi asiakaskäyttöliittymässä varauksen tekemisen yhteydessä.

  Järjestelmäämme on tällä hetkellä mahdollista suoraan liittää Paytrail maksurajapinta. Myös muut maksurajapinnat ovat mahdollisia. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

 • Laskutus ja myyntireskontra

  Monipuoliset laskutusominaisuudet mahdollistavat laskujen lähetyksen esimerkiksi sähköpostilla tai verkkolaskuna. Järjestelmästämme löytyvät myös mm. käteis-, ennakko- ja hyvityslaskujen hallinta, pankkiaineiston nouto, käänteisen arvonlisäveron käsittely, pidempien varausten osalaskutus ja kirjanpidon raportit.

 • Palkanlaskenta ja sopimukset / TES-tulkki

  Sopimukset -lisäosalla voidaan eri toimijoiden kanssa muodostaa asiakassopimukset. Sopimukselle voidaan muodostaa asiakashinnat ja palkka työntekijälle. Automaattinen TES-tulkki osaa laskea ylityöt ja muut erilaiset palkanlisät.

 • Laskutus ja palkanmaksu -integraatiot

  Timeworks Resources järjestelmä on mahdollista integroida kolmansien osapuolien taloushallinto- ja palkanmaksuohjelmistoihin. Yleisimpiin käyttötarpeisiin meiltä löytyy kustannustehokkaasti käyttöön otettavia vaihtoehtoja.

  Integraatioon kohdistuvat tarpeet vaihtelevat paljon käyttöympäristön mukaan. Kysy tarkempia lisätietoja, mietitään yhdessä tarpeisiin soveltuvin ratkaisu.

  Laskutusintegraatio voi sisältää rajapinnoista riippuen esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:

  • Laskujen vienti
  • Puuttuvien asiakkaiden ja laskutusnimikkeiden vienti
  • Työtuntien vienti
  • Henkilöiden vienti
  • Laskutusnimikkeiden tuonti
  • Asiakkaiden tuonti
  • Hyvityslaskujen tuonti

   

 • Automatisoidut muistutukset (sähköposti, tekstiviesti)

  Varauksien hallintaan on mahdollista lisätä toiminto, joka mahdollistaa automaattisten sähköpostiviestien asettamisen, esimerkiksi muistutuksia varten. Asiakkaalle voidaan lähettää esimerkiksi muistutus tulevasta opastuksesta.

  Muistutus voidaan määritellä lähetettäväksi varaajalle vaikkapa päivää ennen varausajankohtaa. Mahdollista määritellä myös X päivää varauksen ajankohdan jälkeen lähtevä ilmoitus. Tätä ominaisuutta asiakkaamme ovat hyödyntäneet esimeriksi palautekyselylinkkien lähettämiseen (Timeworks itsessään ei sisällä toimintoja palautekyselyjä varten).

  Muokattavat sähköpostipohjat voidaan tehdä eri kielille ja alueille omansa.

  Tekstiviesti on myös toteutettavissa oleva toiminnallisuus. Kysy tarvittaessa lisätietoja.

 • Exchange / MS Outlook

  Suora integraatio

  Pienille ja keskikokoisille organisaatioille suosittelemme suoraa Exchange integraatiota. Mitään ei tarvitse muuttaa nykyisessä työprosessissa ja voit tehdä varaukset kuten nykyäänkin outlookista lisäämällä tilan varaukselle. Varaus siirtyy integraation avulla Timeworks -järjestelmään, jossa siihen voi lisätä tarjoilut. Varauksen tiedot jäävät myös myöhempää analyysia ja käyttöasteraportteja varten talteen.

 • Kertakirjautuminen

  Kertakirjautuminen (single sign-on; SSO) parantaa merkittävästi organisaatioiden käyttäjätunnusten keskitettyä hallintaa, voit hallinnoida käyttäjätilejä yhdestä paikasta. Tekniikka mahdollistaa käyttäjille pääsyn eri palveluihin yhdellä käyttäjätunnuksella.

 • Lukitus / kulunvalvonta varauksiin liittyen

  Lukituksella / kulunvalvonnalla Timeworks Resources käytön yhteydessä tarkoitetaan varauksiin liittyvää lukitus / kulunvalvonta automatisointia.

  Esimerkiksi tilavaraukseen liittyvä pääsy tiettyyn tilaan voidaan yhdistää varaajaan ja/tai varauksen tietoihin.

 • Asiakkuuksien hallinta

  Asiakkuusien hallintaominaisuudet mahdollistavat mm. automatisoidun tarjousten luonnin, kirjaukset asiakastapahtumista, myyntiennusteet, asiakastilanteiden seurannan, sähköpostien lähetyksen valitulle asiakasryhmälle, kalenterin asiakastapahtumien hallintaan. Timeworks CRM-järjestelmä toimii osana järjestelmän perus- tai laajennettua toiminnallisuutta.

 • Opasmoduli

  Opasmoduli mahdollistaa oppaiden hallinnan opastusvarausten yhteydessä. Jokaisella oppaalla voi tarvittaessa olla omat tunnukset TimeWorks järjestelmään, ja opas voi itse ilmoittaa saatavuutensa varatun kierroksen oppaaksi (osaaminen – esim. kielitaito huomioiden).

  Opasmoduli on suunniteltu siten, että se mahdollistaa käytön sekä talon sisäisille, että mahdollisille freelancer oppaille. Järjestelmään toivotuista  ominaisuuksista sovitaan tarkemmin käyttöönoton määrittelyn yhteydessä.

  Opastuksien varauksia varten suosittelemme erillistä asiakkaan käyttöliittymää, josta kuka tahansa voi helposti varata itselleen opastuksen. Käyttöliittymä suunnitellaan asiakaskohtaisesti vastaamaan niitä tarpeita, joita eri tyyppiset varausajat ja opastuksien sisällöt asettavat.

 • Tarjoilut tilavarauksiin liittyen

  Tarjoilujen hallintaominaisuus on kätevä ominaisuus tiloissa / paikoissa, joihin on talon sisäisesti mahdollista tilata erilaisia tarjoiluja.

  Palveluja tarjoavalle ravintolalle voidaan luoda omat ravintola -tason käyttäjätunnukset ja ravintola voi itse lisätä mahdolliset tarjoilutuotteet järjestelmään. Varaukseen liitettävien tarjoilujen yhteyteen on asiakkaalle mahdollista määritellä myös haluttu toimitusaika, sekä tila, mikäli samalle varaukselle sisältyy useampia eri paikkaresursseja.

 • Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää
  Timeworks Resources järjestelmästä?

  Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella tai ole suoraan yhteydessä.
  Mietitään yhdessä, kuinka järjestelmä voisi parhaiten soveltua käyttöönne!

  Hannu Aho
  +358 (0)44 580 1050

  hannu.ahomercantus.fi

  Pyydä lisätietoja